Kiddy կենտրոնում առաջարկվում է անհատական և խմբակային դասընթացներ
№ 32512
Հեռ.՝ 055180190
Տեղեկություն
Ռուսերեն
Հայերեն
Անգլերեն
Ֆրանսերեն
Մաթեմատիկա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ֆիզիկա
Նկարչություն
Շախմատ
Նախադպրոցական պատրաստում, երեխայի ընդհանուր զարգացում, ընդունակությունների բացահայտում, դասապատրաստում, երկարօրյա ամառային դպրոց:
ք. Երևան, Ֆրրիկի փողոց տուն 13:
Այս հայտարարությունը դիտվել է 1,373 անգամ: