Գորգերի բարձրակարգ ավտոմատացված լվացում CARPET SERVICE
№ 40295
Հեռ.՝ 096032200, 044032200
Տեղեկություն
Գորգերի բարձրակարգ ավտոմատացված լվացում 1 քմն 500 դրամ
Գորգերի վերանորոգում և օվերլոկ
Հատուկ սարքով փոշեհանում
Ծածկոցների լվացում
Բնակարանների մաքրում
Փափուկ կահույքի քիմ. մաքրում
Բրդյա վերմակների ներքնակների լվացում , կարում/ ստանդարտ կար, զարդակար/
Սինտեպոնե և ուղտի բրդի վերմակների լվացում
Այս հայտարարությունը դիտվել է 1,643 անգամ: